Γιάννης Κώνστας, Assistant Professor, Heriot-Watt University

Ονομάζομαι Γιάννης Κώνστας και είμαι απόφοιτος του τμήματος Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ). Αποφοίτησα το 2007 και συνέχισα τις σπουδές μου (μεταπτυχιακό και διδακτορικό) στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου. Eίμαι λέκτορας (Assistant Professor) στο τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Heriot-Watt University και επικεφαλής Μηχανικής Μάθησης (Head of Machine Learning) στην Alana Ltd, εταιρία που ειδικεύεται σε συστήματα Επικοινωνιακής Τεχνητής Νοημοσύνης (Conversational AI). Οτιδήποτε και να πω σχετικά με τις σπουδές μου στο ΟΠΑ, τόσο για τις βάσεις γνώσεων όσο και για τις μετέπειτα επιλογές και επακόλουθη καριέρα μου στην Επιστήμη Υπολογιστών, θα ήταν λίγο. Συγκεκριμένα μαθήματα όπως η Υπολογισιμότητα και Πολυπλοκότητα και κυρίως η Τεχνητή Νοημοσύνη με έφεραν για πρώτη φορά σε επαφή με δύο αρκετά διαφορετικούς αλλά και συνάμα συμπληρωματικούς κόσμους: τη θεωρητική πληροφορική και την πιο πρακτική πλευρά της μέσω του πρίσματος της μηχανικής μάθησης και των εφαρμογών της. Αυτό το δεύτερο στοιχείο με έφερε σε επαφή με τον επιβλέποντα της πτυχιακής μου εργασίας κ. Ίωνα Ανδρουτσόπουλο, ο οποίος με “μύησε" στον τομέα της Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσσας (Natural Language Processing), που στην ουσία αποτελεί τον πυρήνα του μετέπειτα ερευνητικού μου έργου μέχρι και σήμερα.