Έναρξη Διαλέξεων του Επ. Καθηγητή Λ. Πεχλιβάνου

Ανακοινώνεται ότι η έναρξη  των μαθημάτων του κ. Λ. Πεχλιβάνου στο μάθημα «Εφαρμοσμένη Βιομηχανική Οργάνωση» θα γίνει μετά τις διακοπές του Πάσχα από την Τρίτη 17/4/2018. Οι ώρες διδασκαλίας είναι κάθε Τρίτη 7-9 στο Δο και Τετάρτη 9-11 στην Α25.