Έναρξη Διαλέξεων του Μαθήματος "Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Παραγώγων"

Ανακοινώνεται ότι οι διαλέξεις του μαθήματος "Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Παραγώγων" θα ξεκινήσουν την Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2018 σύμφωνα με το πρόγραμμα.