Έναρξη Διαλέξεων του Μαθήματος "Εφαρμοσμένη Βιομηχανική Οργάνωση"

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

Ανακοινώνεται ότι η διδασκαλία του μαθήματος «Εφαρμοσμένη Βιομηχανική Οργάνωση» από τον κ. Ι. Κατσουλάκο θα ξεκινήσει από τη Δευτέρα 6/3/2017.

 

 

 

                                                                                                                                                                   Από τη Γραμματεία

                                                                                                                                                                                Αθήνα, 20/2/2017