Έναρξη Φροντιστηριακών Διαλέξεων του Μαθήματος "Διεθνής Οικονομική"

Η πρώτη φροντιστηριακή διάλεξη του μαθήματος "Διεθνής Οικονομική" για το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 26 Μαρτίου 2017, 7-9 μ.μ. στο Αμφιθέατρο Γ.