Αίτηση Επανεξέτασης για Βελτίωση Βαθμολογίας Μαθημάτων Φθινοπωρινού Εξαμήνου

Σύμφωνα με την από 16-12-2009 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, οι φοιτητές μπορούν να υποβάλλουν, κατά την περίοδο δηλώσεων μαθημάτων Φθινοπωρινού Εξαμήνου 2018-2019, αίτηση επανεξέτασης για βελτίωση βαθμολογίας μαθημάτων Φθινοπωρινού Εξαμήνου, στα οποία είχαν λάβει προαγωγικό βαθμό σε μία από τις ακόλουθες 4 εξεταστικές περιόδους:

  • Εξεταστική Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2018
  • Εξεταστική Σεπτεμβρίου 2018
  • Εξεταστική Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2017
  • Εξεταστική Σεπτεμβρίου 2017

Σημειώνεται ότι οι φοιτητές έχουν δικαίωμα να ζητήσουν επανεξέταση για βελτίωση βαθμολογίας έως και τεσσάρων (4) μαθημάτων καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών τους.

Η σχετική ανακοίνωση είναι διαθέσιμη εδώ.