Αναβολή Διαλέξεων του Μαθήματος "Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Παραγώγων"

Αναβάλλονται οι  διαλέξεις του  μαθήματος Ανάλυση Χρηματοοικονομικών  Παραγώγων  την  Τρίτη, 12 Φεβρουαρίου, 9:00-11:00 και την Παρασκευή, 15 Φεβρουαρίου, 13:00-15:00.

Η σχετική ανακοίνωση είναι διαθέσιμη εδώ.