Ανακήρυξη Υποψηφίων για την Ανάδειξη Εκπροσώπου των Μελών Ε.Τ.Ε.Π. στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης

Ανακοινώνεται ο πίνακας ανακηρυχθέντων υποψηφίων για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Ε.Τ.Ε.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στις εκλογές της 22ας Νοεμβρίου 2018.