Απόφαση Ορισμού Εφορευτικής Επιτροπής για την Ανάδειξη Εκπροσώπων των Μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στη Συνέλευση του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Η Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης

ΟΡΙΖΕΙ

Τριμελή Εφορευτική Επιτροπή για την ανάδειξη Εκπροσώπων των Μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στη Συνέλευση του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία αποτελείται από τους κάτωθι:

1. ΒΙΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ως Πρόεδρος

2. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

3. ΜΙΧΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ

Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής καλούνται την Τρίτη, 19 Νοεμβρίου 2019 και ώρα από 11:00 έως 13:00 να παραλάβουν από τη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης τις αιτήσεις υποψηφιότητας για την ανάδειξη Εκπροσώπων των Μελών Ε.Τ.Ε.Π στη Συνέλευση του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και να αναλάβουν εν γένει την εκτέλεση όλων των καθηκόντων τους, που απορρέουν από τις ισχύουσες διατάξεις.

Η σχετική απόφαση είναι διαθέσιμη εδώ.