Διαδικασία Πλήρωσης μίας Θέσης ΔΕΠ στη Βαθμίδα του Καθηγητή Α΄ Βαθμίδας στο Γνωστικό Αντικείμενο «Οικονομική Ιστορία με Έμφαση στην Οικονομική Ιστορία της Ελλάδος»

Διαδικασία Πλήρωσης μίας Θέσης ΔΕΠ στη Βαθμίδα του Καθηγητή Α΄ Βαθμίδας στο Γνωστικό Αντικείμενο «Οικονομική Ιστορία με Έμφαση στην Οικονομική Ιστορία της Ελλάδος» (Κωδ. ΑΠΕΛΛΑ APP8030) στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΦΕΚ Προκήρυξης της ως άνω θέσης ΔΕΠ: 1034/Γ’/18-9-2018

Αποτέλεσμα ψηφοφορίας για την εκλογή στη βαθμίδα του Καθηγητή Α’ Βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Ιστορία με έμφαση στην Οικονομική Ιστορία της Ελλάδος (ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: ΑPP8030):

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΛΕΓΕΙΣΑΣ: ΙΩΑΝΝΑ-ΣΑΠΦΩ ΠΕΠΕΛΑΣΗ ΤΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ

Το σχετικό έγγραφο είναι διαθέσιμο εδώ.