Εθνικό Πρόγραμμα Υποτροφιών της Σλοβακίας

Στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Υποτροφιών της κυβέρνησης της Σλοβακίας με στόχο την κινητικότητα των φοιτητών σε διεθνές επίπεδο, ανακοινώνεται η χορήγηση υποτροφιών για σπουδές σε σλοβακικά πανεπιστήμια κατά το ακαδ. έτος 2019-2020.

Οι υποτροφίες αφορούν ξένους προπτυχιακούς φοιτητές (που βρίσκονται τουλάχιστον στο 3ο έτος σπουδών), μεταπτυχιακούς φοιτητές, καθηγητές πανεπιστημίων, ερευνητές και καλλιτέχνες, οι οποίοι επιθυμούν τη διαμονή τους σε σλοβακικά πανεπιστήμια και σλοβακικά ερευνητικά ιδρύματα.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τα ποσά των υποτροφιών είναι διαθέσιμες στο: https://www.scholarships.sk/en/main/programme-terms-and-conditions/foreign-applicants.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.scholarships.sk.
Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων είναι η 30η Απριλίου 2019 (ώρα 16:00) για υποτροφίες διάρκειας ακαδ. έτους 2019-2020 και η 31η Οκτωβρίου 2019 (ώρα 16:00) για υποτροφίες κατά τη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου του ακαδ. έτους 2019-2020.