Μεταφορά Θέσεων Φοίτησης Στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την μεταφορά θέσης φοίτησης από 15 Σεπτεμβρίου έως 15 Οκτωβρίου 2017, στη Γραμματεία του Τμήματος υποδοχής, τις ημέρες και ώρες υποδοχής φοιτητών (Δευτέρα και Τετάρτη 12:00-14:00, Παρασκευή 11:00-13:00).

Η σχετική ανακοίνωση μπορεί να βρεθεί εδώ.