Πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής για την Εκλογή Εκπροσώπου των Μελών Ε.Τ.Ε.Π. για τη Συνέλευση του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών