Προκήρυξη Εκλογών για την Ανάδειξη Εκπροσώπων των Μελών ΕΤΕΠ στη Συνέλευση του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης

Η Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη ενός εκπροσώπου των μελών Ε.Τ.Ε.Π. για τη Συνέλευση του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με τον αναπληρωτή του, για ετήσια θητεία, από 01-12-2018 έως 30-11-2019.

Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και θα διεξαχθεί με κάλπη την 22η Νοεμβρίου 2018 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 11.00 πμ έως 14.00 μμ στο Φουαγιέ του Αμφιθεάτρου Αντωνιάδου, στον πρώτο όροφο της Πτέρυγας Αντωνιάδου του
Πανεπιστημίου.

Υποψηφιότητες για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Ε.Τ.Ε.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης υποβάλλονται έως και την 9η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 μ.μ. στο Τμήμα Α’ Διδακτικού Προσωπικού της Διεύθυνσης Διοικητικού, μέσω του Γενικού Πρωτοκόλλου.

Το σχετικό έγγραφο είναι διαθέσιμο εδώ.