Προκήρυξη Εκλογών για την Ανάδειξη Aναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

H Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών αποφασίζει την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Aναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, για θητεία από 01/12/2018 έως 31/08/2020.

Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και θα διεξαχθεί με κάλπη στις 7 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 11.00 πμ έως 13.00 στην Αίθουσα Δ4 στον 4ο όροφο της Πτέρυγας  Δεριγνύ του Πανεπιστημίου.

Υποψηφιότητες για το αξίωμα του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης υποβάλλονται έως και την 26η Οκτωβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 στην Κοσμήτορα μέσω του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου.

Το σχετικό έγγραφο μπορεί να βρεθεί εδώ.