Προκήρυξη 47ου Tακτικού Προγράμματος Υποτροφιών Ακαδ.Έτους 2019-2020

Γνωστοποιείται στους ενδιαφερόμενους ότι το ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ περιέλαβε στο πρόγραμμα του έτους 2019 την χορήγηση υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές σε Ελληνικά ή αλλοδαπά Πανεπιστήμια για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. Αίτηση μπορούν να υποβάλουν Πτυχιούχοι ή Τελειόφοιτοι φοιτητές του Πανεπιστημιακού Τομέα των Α.Ε.Ι. των επιστημονικών κλάδων και για τα αντίστοιχα πεδία μεταπτυχιακών σπουδών που αναφέρονται στην προκήρυξη.
Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 4η Μαρτίου 2019, μετά την οποία καμία αίτηση δεν θα γίνει δεκτή. Η υποβολή των αιτήσεων και των λοιπών δικαιολογητικών γίνεται μόνο ηλεκτρονικά εδώ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των σχετικών με την επισυναπτόμενη προκήρυξη πληροφοριών μέσω Διαδικτύου στην ιστοσελίδα www.bodossaki.gr.