Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για τη Θερινή Ακαδημία της Ολυμπίας

Η θερινή Ακαδημία της Ολυμπίας και η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Διεθνών Σπουδών σας ανακοινώνουν μία μοναδική εκπαιδευτική ευκαιρία, για μεταπτυχιακούς φοιτητές, ερευνητές, νέους επαγγελματίες και προπτυχιακούς φοιτητές: τη Θερινή Ακαδημία της Ολυμπίας 2018 σε Θέματα Συγκριτικής και Διεθνούς Πολιτικής. Ειδικότερα, ο κύκλος του Political Risk Analysis αφορά  αποκλειστικά και μόνο φοιτητές του Οικονομικού κλάδου.

Η Θερινή Ακαδημία της Ολυμπίας εξασφάλισε και προσφέρει 20 πλήρεις υποτροφίες ύψους 1000€ έκαστη σε Έλληνες/Ελληνίδες για να παρακολουθήσουν τη φετινή διοργάνωση που θα διεξαχθεί από τις 8 ως τις 18 Ιουλίου 2018 στο Ναύπλιο. Η προθεσμία υποβολής λήγει στις 4 Μαΐου 2018.

Για πληροφορίες και αιτήσεις μπορείτε να δείτε στην ιστοθέση http://olympiasummeracademy.org/  ή να αποστείλετε e-mail στη διεύθυνση olympia@navarinonetwork.org