Υποβολή Αίτησης Χορήγησης Πτυχίου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ANAKOINΩΣΗ

 

Οι φοιτητές που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους το  Σεπτέμβριο 2016, θα πρέπει να υποβάλουν  Αίτηση Χορήγησης Πτυχίου  στη Γραμματεία  του  Τμήματος   Οικονομικής Επιστήμης το αργότερο έως και την Παρασκευή  16 Δεκεμβρίου 2016, ημέρες και ώρες υποδοχής   (Δευτέρα και Τετάρτη 12.00μ.μ –14.00 μ.μ., Παρασκευή 11.00 π.μ-13.00 μ.μ.).

                                                                                                           

Από τη Γραμματεία του Τμήματος