Υποβολή Αίτησης Χορήγησης Πτυχίου & Συμπλήρωση Ερωτηματολογίου Τελειοφοίτων

Οι φοιτητές που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους το Σεπτέμβριο 2017, θα πρέπει να υποβάλουν Αίτηση Χορήγησης Πτυχίου στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης το αργότερο έως και την Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2017

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών διεξάγει έρευνα με σκοπό την αξιόλογηση της ποιότητας τόσο των ακαδημαϊκών Προγραμματών Σπουδών όσο και των παρεχόμενων υπηρεσιών του ΟΠΑ. Στα πλαίσια αυτής της έρευνας, παρακαλούνται οι τελειόφοιτοι, να αφιερώσουν λιγότερα από 10 λεπτά από τον πολύτιμο χρόνο τους, να συμπληρώσουν το επισυναπτόμενο ερωτηματολόγιο. Η συμμετοχή είναι ανώνυμη, προαιρετική και πολύ σημαντική για την διεξαγωνή της συγκεκριμένης έρευνας. Ιδιαίτερη αξία έχουν τα σχόλια που μπορούν να συμπεριληφθούν στο τέλος κάθε ενότητας του ερωτηματολογίου.