Υποβολή Αίτησης Χορήγησης Πτυχίου

Οι φοιτητές που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους το Σεπτέμβριο 2017, θα πρέπει να υποβάλουν Αίτηση Χορήγησης Πτυχίου στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης το αργότερο έως και την Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2017.

Η σχετική ανακοίνωση μπορεί να βρεθεί εδώ.