Υποτροφίες Αγγλικής Γλώσσας από το Ίδρυμα Υποτροφιών Μιχαήλ Λάσκαρη

Το μη κερδοσκοπικό Ίδρυμα Λάσκαρη δέχεται για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 αιτήσεις για τη χορήγηση 120 υποτροφιών εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.lascaristrust.gr ή επικοινωνήστε με το Ίδρυμα Υποτροφιών Μιχαήλ Λάσκαρη: Τηλ: 210 72 99 170, e-mail: info@lascaristrust.gr.