Υποτροφίες Χωρών της Αλλοδαπής σε Έλληνες Υπηκόους, στο πλαίσιο Διμερών Μορφωτικών Συμφωνιών για το Ακαδ. Έτος 2018-19

Το Υπουργείο Παιδείας 'Ερευνας και Θρησκευμάτων προκηρύσσει για το θέρος 2018 και για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 τις υποτροφίες, που χορηγούνται από Κυβερνήσεις χωρών της αλλοδαπής σε Έλληνες υπηκόους, στο πλαίσιο διμερών μορφωτικών συμφωνιών και ορίζει τις προϋποθέσεις για τη χορήγησή τους.

Η σχετική προκήρυξη μπορεί να βρεθεί εδώ.