Χορήγηση Υποτροφιών της Κυβέρνησης της Λετονίας

Η κυβέρνηση της Λετονίας χορηγεί  υποτροφίες για σπουδές, έρευνα και συμμετοχή σε θερινά σχολεία στη Λετονία. Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων είναι από 1 Φεβρουαρίου 2019 έως 1 Απριλίου 2019. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα www.viaa.gov.lv/scholarships