Ώρες Γραφείου Καθηγητή Δ. Γκίκα

Ο Καθηγητής κ. Δ. Γκίκας, θα έχει ώρες γραφείου  την Πέμπτη 14/6/2018, 12:00 π.μ.-1:00 μ.μ. στον 5ο όροφο της Πτέρυγας Αντωνιάδου.