Χορηγία από την EPIC Games Inc.

Η ομάδα γραφικών υπολογιστών του Τμήματος Πληροφορικής ΟΠΑ (graphics.cs.aueb.gr) με επικεφαλής τον καθ. Γ. Παπαϊωάννου εντάχθηκε στο πρόγραμμα Epic MegaGrants και έλαβε χορηγία από την εταιρία EPIC Games Inc. (Unreal Engine, Fortnite, κλπ.) για τη συμβολή της σε τεχνολογίες παρακολούθησης ακτινών (ray tracing) για το διαδίκτυο. Με τη χορηγία αυτή υποστηρίζεται η πλατφόρμα rayground.com της ομάδας γραφικών και η ανάπτυξη JavaScript APIs για ray tracing.