Ψηλά στην κατάταξη CSRankings το Τμήμα μας

Στην κατάταξη CSRankings με βάση την τελευταία 10ετία το ΟΠΑ εμφανίζεται 78ο στην Ευρώπη στον τομέα του Computer Science και πρώτο στην Ελλάδα (μαζί με το ΕΜΠ).