Πρόγραμμα Λειτουργίας CSLabs

Πρόγραμμα λειτουργίας Εκπαιδευτικών Εργαστηρίων Πληροφορικής (CSLABS) κατά την εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου 2020

CSLAB 1

CSLAB 2

Δευτέρα 20 Ιανουαρίου

-

13.30-19.00

Τρίτη 21 Ιανουαρίου

9.00-14.00

13.30-19.00

Τετάρτη 22 Ιανουαρίου

-

13.30-19.00

Πέμπτη 23 Ιανουαρίου

9.00-14.00

13.30-19.00

Παρασκευή 24 Ιανουαρίου

-

13.30-19.00

Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 

-

13.30-19.00

Τρίτη 28 Ιανουαρίου

-

13.30-19.00

Τετάρτη 29 Ιανουαρίου

-

-

Πέμπτη 30 Ιανουαρίου

-

-

Παρασκευή 31 Ιανουαρίου

-

13.30-19.00

Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου

9.00-14.00

13.30-19.00

Τρίτη 4 Φεβρουαρίου

9.00-14.00

13.30-19.00

Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου

9.00-14.00

-

Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου

9.00-14.00

-

Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου

9.00-14.00

-

Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου

9.00-14.00

-

Τρίτη 11 Φεβρουαρίου

9.00-14.00

13.30-19.00

Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου

9.00-14.00

-

Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου

-

-