Συμπληρωματική Εξέταση

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές του Τμήματος Πληροφορικής που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  1. Χρωστάνε το πολύ (2) μαθήματα Εαρινού Εξαμήνου Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020 για την απόκτηση του Πτυχίου,
  2. Έχουν ήδη εξεταστεί τουλάχιστον μία (1) φορά στα ανωτέρω, μαθήματα, κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020 και
  3. Έχουν λάβει στα εν λόγω μαθήματα, βαθμό άνω του δύο (2).  

Καλούνται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στην Συμπληρωματική Εξέταση, από τις 23/11/2020 μέχρι και τις 30/11/2020, στη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής μέσω e-mail: infotech@aueb.gr.

Στην αίτηση θα πρέπει να αναφέρονται απαραιτήτως τα παρακάτω στοιχεία:

  • Ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός, αριθμός μητρώου, τηλέφωνο οικίας ή κινητό, και τα δύο (2) μαθήματα (ή το ένα (1) μάθημα) που χρωστάνε για την απόκτηση Πτυχίου με ιδιαίτερη αναφορά στην εξεταστική περίοδο (Ιούνιο ή Σεπτέμβριο) που συμμετείχαν και τον βαθμό που έλαβαν.

Όσοι δεν υποβάλουν αίτηση μέσα στην ανωτέρω προθεσμία χάνουν το δικαίωμα συμμετοχής στην συμπληρωματική εξέταση.

Η Συμπληρωματική εξέταση προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί στο χρονικό διάστημα από τις 9/12/2020 έως τις 18/12/2020. Το ακριβές πρόγραμμα της Συμπληρωματικής Εξέτασης θα ανακοινωθεί μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η απόφαση της Συνέλευσης (3η/18.11.2020) του Τμήματος Πληροφορικής για την Συμπληρωματική Εξέταση αφορά μόνο τους διδάσκοντες του Τμήματος και αφορά στα μαθήματα που διδάσκονται από το Τμήμα.   

Από τη Γραμματεία