Νέο Ερευνητικό Έργο από το Εργαστήριο Ασυρμάτων Δικτύων και Πολυμεσικών Τηλεπικοινωνιών

Τον Νοέμβριο του 2020 ξεκίνησε το έργο Self-Certifying Names for Named Data Networking (SCN4NDN) του εργαστηρίου Ασυρμάτων Δικτύων και Πολυμεσικών Τηλεπικοινωνιών (Mobile Multimedia Laboratory—MMlab) του Τμήματος Πληροφορικής, με τον Καθηγητή Γεώργιο Πολύζο, Διευθυντή του εργαστηρίου, ως Επιστημονικό Υπεύθυνο και κύριους ερευνητές τους Καθηγητές Βασίλειο Σύρη και Γεώργιο Ξυλωμένο, τους μεταδιδάκτορες ερευνητές Νίκο Φωτίου και Γιάννη Θωμά και τον υποψήφιο διδάκτορα Ιάκωβο Πιτταρά, σε συνεργασία με τον καθηγητή Χρήστο Παπαδόπουλο από το University of Memphis. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα NGI Atlantic το οποίο χρηματοδοτεί μέσω ανοιχτών προσκλήσεων ερευνητικές συνεργασίες ανάμεσα σε οργανισμούς στην Ευρώπη και στις Η.Π.Α. για την πραγματοποίηση έρευνας υψηλής στάθμης πάνω σε πειραματικές πλατφόρμες για την επόμενη γενιά του Διαδικτύου (Next Generation Internet, NGI).

Ο στόχος του SCN4NDN είναι η εκτέλεση πειραμάτων μέσω των οποίων θα εξεταστεί και αξιολογηθεί η εφαρμογή Κατανεμημένων Αναγνωριστικών (Decentralized Identifiers, DIDs) σε δίκτυα με Πληροφοριοκεντρική αρχιτεκτονική (Information-Centric Networking, ICN). Βασικός στόχος της αρχιτεκτονικής ICN, στην οποία το MMlab έχει κάνει βασικές συνεισφορές με προηγούμενη πολυετή έρευνα, είναι να επιτρέψει την ασφαλή και γρήγορη διάδοση περιεχομένου, αξιοποιώντας την πολυεκπομπή, τις πολλαπλές διαδρομές και την κρυφή αποθήκευση, πάνω από νέους μηχανισμούς εγκαθίδρυσης εμπιστοσύνης. Η κυρίαρχη αρχιτεκτονική ICN είναι το Named Data Networking (NDN). Το NDN και άλλες παρόμοιες αρχιτεκτονικές χρησιμοποιούν ψηφιακές υπογραφές για την προστασία της ακεραιότητας και της αυθεντικότητας του περιεχομένου που ανταλλάσσεται. Για τη σύνδεση του ψηφιακού κλειδιού του υπογράφοντος με το όνομα του περιεχομένου χρησιμοποιούνται ψηφιακά πιστοποιητικά, τα οποία όμως απαιτούν μία υποδομή διανομής δημόσιων κλειδιών (Public Key Infrastructure, PKI).

Η κεντρική ιδέα του SCN4NDN είναι η αντικατάσταση του συγκεντρωτικού PKI με τα κατανεμημένα DID. Χρησιμοποιώντας DID, τα ονόματα περιεχομένου αποκεντρώνονται, ανεξαρτητοποιούνται και πιστοποιούνται αυτόνομα, με την έννοια ότι ένας χρήστης μπορεί να επαληθεύσει την αυθεντικότητα και την ακεραιότητα του περιεχομένου βασιζόμενος μόνο στο όνομα του περιεχομένου και το ίδιο το περιεχόμενο, χωρίς να χρειάζονται άλλοι μεσάζοντες ή τρίτες έμπιστες οντότητες. Το έργο υλοποιείται πάνω από το NDN Testbed, μία κατανεμημένη πειραματική υποδομή για την εξέλιξη της αρχιτεκτονικής NDN, στην οποία ο καθηγητής Χρήστος Παπαδόπουλος έχει κάνει σημαντικές συνεισφορές, και όπου συμμετέχει πια και το MMlab.

Περισσότερες πληροφορίες για τα αποτελέσματα του έργου SCN4NDN είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα: https://mm.aueb.gr/scn4ndn/