Ολοκλήρωση Επίσκεψης Συνεργασίας

Ο Καθηγητής του Brown Βασίλειος Κεμερλής ολοκλήρωσε την επίσκεψη συνεργασίας του στο MMlab με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Υποτροφιών της Ελληνικής Διασποράς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.
Ο Βασίλειος Κεμερλής, επίκουρος καθηγητής επιστήμης υπολογιστών στο Πανεπιστήμιο Brown, επισκέφθηκε το Mobile Multimedia Laboratory (MMlab) αυτό το καλοκαίρι για ερευνητική συνεργασία στο Πρόγραμμα Υποτροφιών Ελληνικής Διασποράς (GDFP).

Με χρηματοδότηση από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, διαχείριση από το Ινστιτούτο Διεθνούς Εκπαίδευσης και τη συνεργασία του Ιδρύματος Fulbright στην Ελλάδα, το GDFP συνδυάζει μέλη της Ελληνικής και Κυπριακής ακαδημαϊκής διασποράς με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και συνεργάτες στην Ελλάδα έτσι ώστε να συνεργαστούν στην ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών, την έρευνα, τη μεταπτυχιακή και προπτυχιακή ερευνητική κατάρτιση και την καθοδήγηση ερευνητών. Οι υποτροφίες συνδυάζουν πανεπιστήμια υποδοχής με υποτρόφους και καλύπτουν τα έξοδα για επισκέψεις στα πλαίσαι του έργου, διάρκειας μεταξύ 14 και 90 ημερών, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς, μιας ημερήσιας αμοιβής, τυχόν υλικών και ασφάλισης υγείας.

Κατά τη διάρκεια της μηνιαίας του επίσκεψης ενός μήνα, ο καθηγητής Κεμερλής και οι ερευνητές του MMlab μελέτησαν λύσεις για τη σκλήρυνση (hardening) μεθόδων ελέγχου πρόσβασης στο IoT που βασίζονται στις δυνατότητες, όπως αυτές έχουν προταθεί από το MMlab σε άρθρο στο IEEE SafeThings 2022. Η λύση επεκτάθηκε με ένα νέο σχήμα επαλήθευσης διαπιστευτηρίων το οποίο αξιοποιεί ένα Έμπιστο Περιβάλλον Εκτέλεσης (TEE), όπως το Intel SGX, για την εκτέλεση της διαδικασίας επαλήθευσης. Αυτή η επέκταση ενισχύει τους κρυπτογραφικούς υπολογισμούς, παρέχοντας ισχυρότερες εγγυήσεις ασφαλείας από πλευράς ακεραιότητας και μυστικότητας.

Ο πλήρης κατάλογος των χρηματοδοτούμενων έργων είναι διαθέσιμος εδώ.