Συνεργασία με τα Protocol Labs

Το εργαστήριο Ασυρμάτων Δικτύων και Πολυμεσικών Τηλεπικοινωνιών (Mobile Multimedia Laboratory—MMlab), με τον Διευθυντή του εργαστηρίου Καθηγητή Γεώργιο Πολύζο ως Επιστημονικό Υπεύθυνο και κύριους ερευνητές τον Καθηγητή Βασίλειο Σύρη, τον Επίκουρο Καθηγητή Σπύρο Βούλγαρη, τους μεταδιδάκτορες Νίκο Φωτίου και Γιάννη Θωμά και τον υποψήφιο διδάκτορα Ιάκωβο Πιτταρά, συνεργάζονται και χρηματοδοτούνται από τα Protocol Labs Inc., USA στο έργο Multilevel DHT for IPFS (MLDHT) με σκοπό την ανάλυση και βελτίωση της απόδοσης της επικοινωνίας στο δίκτυο του Interplanetary File System (IPFS) το οποίο σχεδίασαν, υλοποίησαν και λειτουργούν τα Protocol Labs

Τα Protocol Labs εργάζονται για την εγκαθίδρυση της επόμενης γενιάς του Διαδικτύου (Next Generation Internet, NGI) σχεδιάζοντας και υποστηρίζοντας σημαντικές τεχνολογίες για την υποστήριξη του NGI και του Web 3.0, του κατανεμημένου Παγκόσμιου Ιστού, όπου κάθε πληροφορία ή ψηφιακό περιεχόμενο δεν συγκεντρώνεται σε έναν εξυπηρετητή του Διαδικτύου, αλλά σε πολλούς και σε αρκετά αντίγραφα, με αποκεντρωμένο και κατά το πλείστον αυτόματο τρόπο. Αν και η αρχική ιδέα και σχεδιασμός του  Διαδικτύου ήταν ως ένα πλήρως κατανεμημένο σύστημα, ώστε να μπορεί να επιζήσει από οποιαδήποτε επίθεση και καταστροφή, με την παρέλευση του χρόνου οδηγηθήκαμε σε κεντρικοποιημένες δομές και πολιτικές. Τα Protocol Labs προσπαθούν να αντιστρέψουν αυτή τη κατάσταση με το IPFS, Filecoin, τον καθοριστικό ρόλο απλών πολιτών και συλλογικών προσπαθειών κ.λπ. 

Με το IPFS οποιοσδήποτε μπορεί να συνεισφέρει αποθηκευτικό χώρο στο Διαδίκτυο και παρέχονται κίνητρα γι αυτό με την εισαγωγή ενός ειδικού κρυπτονομίσματος (cryptocurrency), του Filecoin. Επίσης, χρησιμοποιούνται ιδέες και τεχνολογίες Πληροφοριοκεντρικών αρχιτεκτονικών (Information-Centric Networking, ICN) και ομοτίμων (Peer-to-Peer networking, P2P), στις οποίες το MMlab έχει κάνει βασικές συνεισφορές με προηγούμενη πολυετή έρευνα, καθώς και σε σχετικές τεχνολογίες κατανεμημένης εμπιστοσύνης. Το IPFS καταφέρνει να αντιμετωπίζει τη μεγάλη δυναμική του δικτύου του μια και υπολογιστές συνδέονται και αποσυνδέονται συχνά και απρόβλεπτα, είτε λόγω αποφάσεων των χειριστών τους, αλλά και για πολλούς άλλους λόγους, όπως βλάβες σε συνδέσεις στο Διαδίκτυο ή λόγω ενημερώσεων λογισμικού, αποφάσεις και πολιτικές κυβερνήσεων, επιθέσεις στο δίκτυο ή σε συγκεκριμένους εξυπηρετητές κ.λπ. Λόγω των ιδιοτήτων του αυτών, αλλά και της απόδοσής του, το IPFS χρησιμοποιείται και για αποθήκευση δεδομένων blockchain smart contracts, ειδικά του Ethereum.

Σκοπός του MLDHT είναι η ανάλυση και επέκταση της τεχνολογίας Distributed Hash Tables (DHT) που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση και πρόσβαση στα δεδομένα ώστε να βελτιωθεί η απόδοση αλλά και άλλες σημαντικές ιδιότητες του IPFS, όπως ευρωστία και ανοχή σε σφάλματα, καταστροφές και επιθέσεις όλων των ειδών.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο MLDHT είναι διαθέσιμες και θα ανανεώνονται στην ιστοσελίδα: https://mm.aueb.gr/projects/MLDHT