Χρήστος Τσιλόπουλος, Software Engineer, Google

Οι σπουδές στο τμήμα μου έδωσαν πολύ σημαντικά εφόδια που χρειάζονται στην εργασία μου, συμπεριλαμβανομένων θεμελιωδών γνώσεων στην επιστήμη Υπολογιστών (Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομένων) και πρακτικής εφαρμογής τους (Δίκτυα Υπολογιστών, Λειτουργικά και Κατανεμημένα Συστήματα, Συστήματα Πολυμέσων). Πέρα από τις τεχνικές γνώσεις, οι σπουδές στο τμήμα επίσης καλλιέργησαν soft skills (εργασία σε ομάδες, συγγραφή κειμένων, τήρηση χρονο-προγραμμάτων) που είναι απαραίτητα σε καθημερινή βάση. Θεωρώ ότι το πρόγραμμα σπουδών είχε μια καλή ισορροπία μεταξύ θεωρίας και εφαρμογής. Το τμήμα, κατά την άποψη μου, έχει ένα πολύ δυνατό roster μελών ΔΕΠ με εμπειρίες και διάθεση για το εκπαιδευτικό και ερευνητικό τους έργο.