Έναρξη & Αναπλήρωση των Διαλέξεων του Μαθήματος Στατιστική ΙΙ

Οι διαλέξεις του μαθήματος Στατιστική ΙΙ θα ξεκινήσουν την Τρίτη 25/02/2020. Οι διαλέξεις των 18-19/02/2020 θα αναπληρωθούν κατά την διάρκεια του εξαμήνου.

Από το γραφείο του Aναπλ.Καθηγητή Στέλιου Αρβανίτη