Ακύρωση των Διαλέξεων του Μαθήματος "Προχωρημένη Χρηματοοικονομική Λογιστική"

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την Τετάρτη 26/2/2020 καθώς επίσης και Πέμπτη 27/2/2020 δεν θα πραγματοποιηθούν τα μαθήματα της Προχωρημένης Χρηματοοικονομικής Λογιστικής στο Τμήματα της Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και της Οικονομικής Επιστήμης λόγω ασθένειας της διδάσκουσας.               

Από το γραφείο της Επ. Καθηγήτριας Στυλιανής Σπηλιώτη