Ανάρτηση Ερευνητικού Δοκιμίου των Στ. Αρβανίτη και Αλέξανδρου Λούκα

Ερευνητικό Δοκίμιο no 11 ǀ Απρίλιος 2022 με τίτλο «Inconsistency for the Gaussian QMLE in GARCH-type Μodels with Ιnfinite Variance» των  Στ. Αρβανίτη και Αλ.Λούκα.

Περίληψη

We are occupied with the issue of consistency of the Gaussian QMLE in GARCH-type models with very heavy tailed squared innovations. We show that the appropriately scaled likelihood function weakly epi-converges to a stochastic process that is a.s. lower semicontinuous and proper. When moreover the volatility filter is increasing w.r.t. the parameter, inconsistency follows due to that the true parameter value misses the set of minimizers of the limit. This holds for models like the AGARCH, the Augmented GARCH, and the GQARCH.

O Στέλιος Αρβανίτης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και ο Αλέξανδρος Λούκα είναι Research Associate στο Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών.