Αποτελέσματα Επιλογής Εξερχομένων Φοιτητών Erasmus+ για Σπουδές Ακαδ.Έτους 2020-21

Α/Α

Αριθμός Μητρώου Τμήματος

Χώρα- Πανεπιστήμιο Υποδοχής

Από

΄Εως

Διάρκεια Σπουδών (Μήνες)

1

1170293

POLAND - University of Gdansk

1/10/2020

8/2/2021

4

2

1170003

POLAND - Poznan University of Economics and Business

21/2/2021

28/6/2021

5

3

1160294

PORTUGAL - Lisboa School of Economics & Management-Universidade de Lisboa ISEG

17/2/2021

24/6/2021

5

4

1170122

PORTUGAL - Nova School of Business and Economics – Universidade Nova de Lisboa

15/2/2021

7/6/2021

4

5

1170124

BELGIUM - KU Leuven - Faculty of Economics and Business

21/9/2020

31/1/2021

5

6

1160214

CROATIA - University of Zagreb

1/10/2020

21/2/2021

4

7

1170032

BELGIUM - KU Leuven - Faculty of Economics and Business

8/2/2021

30/6/2021

5

8

1160201

SPAIN - University Rovira I Virgili

1/2/2021

30/6/2021

5

9

1180191

AUSTRIA - Universitat Wien

1/10/2020

28/2/2021

5

10

1180028

THE NETHERLANDS - University of Groningen

31/8/2020

29/1/2021

5

11

1180277

THE NETHERLANDS - University of Groningen

10/2/2021

10/7/2021

5

12

1170071

GERMANY - Friedrich Schiller University of Jena

1/10/2020

31/3/2021

6

13

1170074

SPAIN - University of Barcelona

20/1/2021

20/6/2021

5

14

1180069

SPAIN - Universitat Autonoma de Barcelona

11/2/2021

6/7/2021

6

15

1160080

CROATIA - University of Zagreb

1/10/2020

21/2/2021

4

16

1170090

GERMANY - Friedrich Schiller University of Jena

1/10/2020

31/3/2021

6

17

1170091

GERMANY - University of Cologne

1/3/2021

31/7/2021

5

18

1180084

AUSTRIA - Universitat Wien

25/9/2020

2/2/2021

5

19

1180096

ITALY - Universita di Bologna

17/2/2021

24/7/2021

6

20

1180116

THE NETHERLANDS - University of Amsterdam

14/2/2021

4/7/2021

5

21

1160134

POLAND - Poznan University of Economics and Business

1/2/2021

1/7/2021

5

22

1170296

ITALY - Universita di Bologna

20/1/2021

20/6/2021

5

23

1170143

POLAND - University of Gdansk

8/2/2021

25/6/2021

5

24

1180135

POLAND - University of Lodz

21/9/2020

21/2/2021

5

25

1180143

FRANCE -Montpellier 1

1/2/2021

1/7/2021

5

26

1160156

PORTUGAL - Lisboa School of Economics & Management-Universidade de Lisboa ISEG

17/2/2021

24/6/2021

5

27

1180149

SPAIN - Universitat Autonoma de Barcelona

31/1/2021

30/6/2021

6

28

1180212

SPAIN - University of Barcelona

10/9/2020

31/1/2021

5

29

1180152

THE NETHERLANDS - University of Groningen

1/9/2020

31/1/2021

5

30

1180160

FRANCE - Université Montpellier 1 Faculte d' Economie

1/9/2020

17/1/2021

5

31

1180040

FRANCE - Université de Strasbourg

9/9/2020

10/2/2021

5

32

1170046

GERMANY - University of Cologne

30/9/2020

27/2/2021

5

33

1180041

UK - University of East Anglia

21/9/2020

18/6/2021

10

34

1170016

Universitat Giessen

1/9/2020

1/2/2021

5

35

1190232

THE NETHERLANDS - University of Amsterdam

1/2/2021

1/7/2021

5

36

1170063

FRANCE - Université de Strasbourg

1/2/2021

1/7/2021

5

37

1170109

GERMANY - Hohenheim University

1/10/2020

28/2/2021

5

38

1170011

SPAIN - Université de les Isles Balear

17/2/2021

25/7/2021

5