Βραβείο Εξαίρετης Πανεπιστημιακής Διδασκαλίας για το Έτος 2021 στον Τομέα των Θετικών Επιστημών

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας προκηρύσσει, για  τριακοστή  πρώτη  φορά  φέτος, το Bραβείο Β. Ξανθόπουλου–Στ. Πνευματικού για Eξαίρετη Πανεπιστημιακή Διδασκαλία. Για το 2021, γίνονται αποδεκτές προτάσεις που εμπίπτουν στον θεματικό κύκλο των Θετικών Επιστημών. 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων είναι η 30η Ιουνίου 2021.

Το link της προκήρυξης είναι: https://www.forth.gr/_gfx/pdf/Prokirixi-2021.pdf