Προκήρυξη Εκλογών για την Ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με θητεία από 01/09/2022 έως 31/08/2024, οι οποίες θα λάβουν χώρα την 15η Ιουνίου 2022, ημέρα Τετάρτη από 10:00 έως 15:00 μέσω εκλογικής διαδικασίας με ηλεκτρονική ψήφο.

Υποψηφιότητες για το αξίωμα του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως και την 1η Ιουνίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 στον Κοσμήτορα, μέσω της Γραμματείας της Σχολής στην ηλεκτρονική διεύθυνση soe@aueb.gr.