Προκήρυξη Εκλογών Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης

Η Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με θητεία από 01/09/2020 έως 31/8/2022, οι οποίες θα λάβουν χώρα την 10η Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή, από 10:00 έως 16:00 μέσω εκλογικής διαδικασίας με ηλεκτρονική ψήφο.

Το σχετικό έγγραφο είναι διαθέσιμο εδώ.