Προκήρυξη Mίας (1) Θέσης Εντεταλμένου Διδάσκοντος του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

O Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών προκηρύσσει την πλήρωση μίας (1) θέσης Εντεταλμένου Διδάσκοντος του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, κατά το Χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024, στο γνωστικό αντικείμενο: «Αρχές Κοινωνιολογίας» για την αυτοδύναμη διδασκαλία του ομοειδούς μαθήματος Επιλογής του Προγράμματος Σπουδών πρώτου κύκλου, 3ου εξαμήνου.

Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να αποστείλουν, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μέχρι την Τρίτη, 22 Αυγούστου 2023, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος econ@aueb.gr τα αναφερόμενα στην προκήρυξη απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης είναι διαθέσιμο εδώ.