Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Προγράμματος Υποτροφιών ΙΚΥ σε Υποψηφίους Διδάκτορες των ΑΕΙ της Ελλάδας

Tο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) προκηρύσσει πρόγραμμα υποτροφιών συνολικά πεντακοσίων (500) θέσεων που απευθύνεται σε υποψήφιους διδάκτορες των ΑΕΙ της Ελλάδας.των οποίων η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή έχει οριστεί το χρονικό διάστημα από 01/05/2017 έως 30/06/2019.

Οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά, η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής, οι όροι και οι οικονομικές παροχές περιλαμβάνονται στο πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται, ηλεκτρονικά, έως τις 30-3-2022 και ώρα Ελλάδος 17:00 στη διαδικτυακή διεύθυνση https://ams.iky.gr/ και στη συνέχεια θα αποσταλούν ταχυδρομικά στο ΙΚΥ τα δικαιολογητικά του ΚΕΦ. Γ, παρ.3 της πρόσκλησης έως τις 9-4-2022.

Πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα Διαγωνισμών του Ι.Κ.Υ. στο email diagwnismoi@iky.gr, καθώς και στα τηλέφωνα 2103726-395, -353, -345, -326, -324 και -346.

Η σχετική ανακοίνωση είναι διαθέσιμη εδώ.