Ψήφισμα Συνέλευσης

Ψήφισμα της 4ης/18-12-2019 Συνέλευσης του Τμήματος Πληροφορικής του Ο.Π.Α.

«Εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας προς τον Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Καθηγητή κ. Εμμανουήλ Γιακουμάκη για τα πρόσφατα συμβάντα στην κατοικία του τα οποία και καταδικάζουμε. Επίσης, ως Συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής στηρίζουμε τις ενέργειες της Διοίκησης του Πανεπιστημίου και των οργάνων της στην προσπάθεια που καταβάλουν για την επίτευξη της ομαλής λειτουργίας του Ιδρύματος χωρίς προκλήσεις και έκνομες ενέργειες που στρέφονται κατά του συνόλου της Ακαδημαϊκής Κοινότητας του Πανεπιστημίου».