Αιτήσεις Προγράμματος Erasmus+ 2017-18

Καλούνται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ERASMUS+ να υποβάλουν την αίτησή τους (Student Application Form) έως και την Παρασκευή 9 Μαρτίου 2018.

Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση.