Αναβολή & Αναπλήρωση Διαλέξεων Μαθήματος "Οικονομικά του Περιβάλλοντος"

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του τμήματος ότι οι διαλέξεις του μαθήματος «Οικονομικά του Περιβάλλοντος» την Τρίτη 22/10 και την Τετάρτη 23/10 δεν θα πραγματοποιηθούν.

Η αναπλήρωση τους θα γίνει την Παρασκευή 25/10 και την Παρασκευή 1/11, ώρες 3-5, στην Αίθουσα Α25.