Ανακήρυξη Υποψηφίου Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης

H Τριμελής Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή η οποία ορίστηκε με αριθμό πρωτοκόλλου κοσμητείας 48/20-6-2018, απόφαση της Κοσμήτορα της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, κυρίας Αναστασίας Μιαούλη, Αναπληρώτριας Καθηγήτριας για την εκλογή του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, αποφασίζει και ανακηρύσσει τον κ. Τσιώνα Ευθύμιο του Γεωργίου, Καθηγητή Α’ βαθμίδας ως υποψήφιο για τη θέση του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.