Ανακήρυξη Υποψηφίων Εκπροσώπων των Μελών Ε.Τ.Ε.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης

Η Εφορευτική Επιτροπή για την ανάδειξη  Υποψηφίων Εκπροσώπων των Μελών Ε.Τ.Ε.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, ανακηρύσσει ως υποψηφίους για Εκπρόσωπο μέλος Ε.Τ.Ε.Π. και του αναπληρωτή του στη Συνέλευση του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών τους κάτωθι (αλφαβητικά):

• Φανή Ζερβοπούλου, Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης
• Αναστασία-Οθωνία Μουρίκη, Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης

Το σχετικό πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής είναι διαθέσιμο εδώ.