Ανακοίνωση Αίτησης Συμμετοχής για Προφορικές Εξετάσεις

Οι φοιτητές για τους οποίους έχει εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος η προφορική εξέτασή τους, να προσέλθουν στη Γραμματεία προκειμένου να δηλώσουν μέχρι τις 11 Ιανουαρίου 2019, τα μαθήματα στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν προφορικά στην εξεταστική περίοδο του Ιανουαρίου 2019.