Ανακοίνωση για τους Εξεταζόμενους Φοιτητές

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Eξετάσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (https://www.aueb.gr/sites/default/files/odigos-diexagwgis-exetasewn.pdf), οι  εξεταζόμενοι οφείλουν να προσέρχονται στην αίθουσα των εξετάσεων με την ακαδημαϊκή τους ταυτότητα. Στην περίπτωση που δεν έχουν τη νέα ακαδημαϊκή ταυτότητα, θα πρέπει να έχουν μαζί τους και αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο για να γίνεται η ταυτοπροσωπία. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που δεν μπορεί να αποδειχθεί η ταυτοπροσωπία, ο εξεταζόμενος θα αποκλείεται από την εξεταστική διαδικασία.

Η σχετική ανακοίνωση της Γραμματείας του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης μπορεί να βρεθεί εδώ.