Αναπλήρωση Διαλέξεων του Μαθήματος "Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Παραγώγων"

Ανακοινώνεται ότι στα πλαίσια του μαθήματος "Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Παραγώγων" θα πραγματοποιηθούν τρεις επιπλέον διαλέξεις τις παρακάτω ημέρες και ώρες: Τετάρτη 2/5, ώρα 11:00-1:00, αμφιθέατρο Β, Τετάρτη 9/5, ώρα 11:00-1:00, αμφιθέατρο Β, Πέμπτη 17/5, ώρα 19:00-21:00, αίθουσα Α21.