Διαδικασία Πλήρωσης μίας Θέσης Αναπληρωτή ή Επίκουρου Καθηγητή στο Γνωστικό Αντικείμενο "Οικονομική Θεωρία με Έμφαση στη Μικροοικονομική"

Διαδικασία Πλήρωσης μίας Θέσης ΔΕΠ στη Βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή (Κωδ. ΑΠΕΛΛΑ APP5144) ή του Επίκουρου Καθηγητή (Κωδ. ΑΠΕΛΛΑ: ΑPP5147)  στο Γνωστικό Αντικείμενο «Οικονομική Θεωρία με Έμφαση στη Μικροοικονομική» στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

ΦΕΚ Προκήρυξης: 212/02-03-2018 τ. Γ’, αριθμ. Προκήρυξης: 5759/13-09-2017.

Αποτέλεσμα ψηφοφορίας για την εκλογή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή (ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ ΑPP5144) στο αντικείμενο «Οικονομική Θεωρία με έμφαση στη Μικροοικονομική»

Εκ του αποτελέσματος της ψηφοφορίας δεν εκλέγεται κανείς υποψήφιος για την πλήρωση θέσης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή.

Αποτέλεσμα ψηφοφορίας για την εκλογή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή (ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ ΑPP5147) στο αντικείμενο «Οικονομική Θεωρία με έμφαση στη Μικροοικονομική»

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΛΕΓΕΝΤΟΣ: ΦΑΜΠΙΟ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ